Атоматична машина за метални кошнички

 

 

 

За дистрибуция и затваряне на металните кошнички.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автоматичната машина за метални кошнички модел 2002A-2TR/10, е конструирана и проектирана за да посрещне нуждите на ниското до средното производство.

Машината се предлага в ДВЕ ВЕРСИИ, който се различават по капацитета на бутилките за час. Компонентите, механичните механизми и функционалноста на машината не се променят и имат същото качество, независимо от капацитетите.

 

• Версия 2,800 бутилки на час

• Версия 1,500 бутилки на час

 

Автоматичната машина за метални кошнички е подходяща за прилагането на 4-ни телени качулки с или без капачка на стъклени контейнери с ø вариращи от 55 до 115 мм, височина от 190 до 370мм; в действителност, благодарение на настройките на височина на задната страна, чрез който се извършват корекции, устройството позволява обработка на различни по форма бутилки.

По желание и с необходимите промени, тя може да обработва и по-големи бутилки. Частите на устройството се управляват чрез предаване на скоростна контролирано чрез редуктор и електрически двигател.

Бутилките се въвеждат в устройството чрез механично задвижвани от разстояние колела. В случай на продукции над 1500 бутилки на час, работата на машината може да бъде значително подобрена чрез монтиране на винт единица, състояща се от опорите + винта (по заявка с допълнение в цената, виж Опции).

Промяната на формата на бутилките се осъществява чрез заместване на централното колело на конвейера и винта, ако има такива, освен това, е необходимо да бъде заменен хода на бутилката при повдигането и стесняващия пръстен (по себестойност, виж Опции).

Бутилките се пренасят чрез централеното колело и бутала и се позиционират под устройството за поставяне на метални кошнички.

Към устройството трябва да се подава непрекъснато сгъстен въздух, тъй като някои устройства се управляват пневматично.

Като основно оборудване за зареждане на телените кошнички на машината има два канала на дистрибуция, който се сменят алтернативно, които са предварително заредени с метални кошнички, за да се гарантира резерв от 250 тел.качулки за всеки канал.

Като алтернатива, по поръчка и с допълнение в цената, е възможно да се оборудва машината с приспособление за метални кошнички с капацитет от 1500 метални кошнички или с приспособление, което се зарежда от дъното на машината с капацитет от 2500 метални кошнички (вж. Опции).

 

Разпределението на металните кошнички се извършва чрез пневматично контролиран селектор, който позволява разделянето на металните кошнички и зареждането им в 2 глави (произведени за измерване), доставени със стандартната машина за един вид метални кошнички.

Други видове метални кошнички ( с различни размери, с или без капачка и т.н.) изискват допълнителни глави, които могат да бъдат доставени в проста версия или снабдени устройство за бърза връзка, наречено свързваща единица за метални кошнички (вж. Опции).

Чрез вертикалното движение на бутилката, дадено от хода, металната кошничка е позиционирана и е насочена да даде на тапите шампанско окончателната им форма, след като металната кошничка бива поставена, за да направи отвора.

На входа, стандартната машина е снабдена с микро-превключвател за откриване присъствието на бутилката (по поръчка и с допълннение в цената, е възможно да се замени с фотоклетка).

Стандартната машина е оборудвана с фотоклетка за откриване на липсващия корк / бутилка.

Машината може да бъде оборудвана с устройства за откриване на наличието на метални кошнички и / или контролиране на бутилката при натрупване при разтоварването (вижте Опции).

Скоростта на машината за метални кошнички може да се променя с копчето на задната страна на машината.

По желание и с допълнителнение в цената, (виж Опции), е възможно да се монтира електронно задвижване с променлива скорост (ИНВЕРТОР), разположен на мотора, който посредством потенциометър на табло, позволява по-прецизното и чувствително изменение на скоростта. (от минималния до максималния капацитет).

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделът 2002A-2TR/10 е напълно произведен от неръждаема стомана и пластмасови материали, за в използване хранително-вкусовата промишленост, както и стоманени сплави. Всички компоненти на устройството може лесно да се проверят, за да улесни напълно почистването и поддръжката, като се гарантира дългосрочна продължителност.

 

МАШИНАТА СЕ ДОСТАВЯ С:

• Едно устройство за размер на бутилката.

Всички други размери, които желаете се доставят допълнително и се заплащат.

• Едно ръководство за техническо обслужване на италиански, френски, английски и испански език. Всякакви други преводи и / или за персонализация на документи ще се изчисляват отделно;