АТЛАС М

Ръчния моноблокATLAS Mсе състой от:

- Структура, изцяло изработен от неръждаема стомана AISI 304 съставена на основата на подкрепа на земята и една колона, на която са монтирани устройства, които позволяват на машината да управлява своя производствен цикъл;


- устройство отговарящо за изпразването на течността;


- резервоар за течността, снабден с входно отвърстиеми части (CO2 или азот) и манометър за контрол на налягането;


- устройство, определящно позицията на бутилката под клапана, което да контролира потока на влагана течност: това устройство е предназначено за работа с двата формата бутилки, работещи чрез заместване на единствената опора , която подкрепя бутилката;


- Трипътен вентил, с ръчно управление, оборудван с устройство за регулиране на дозата на течност  в бутилките, които ще бъдат обработвани. Този клапан може да контролира както резервоара с течност с подготването на дозата и устройството на клапана, който управлява потока на въвеждане на бутилката;


- устройство за разположение на бутилката, което да се използва като резервоар на вино за работата при изравняването;


- вентил с ръчно устроство, контролиращо фазата на изравняване.


Производството се извършва с помощта на оператор.

Всички части, които са в директен контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304, одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост.


АТЛАС 6-6-6

 

Автоматичния моноблок ATLAS е предназначен да извършва следните операции:

- Премахване или отстраняване на коронната капачка

- Добавка на
течност (сироп)

- Изравняване с вино


Машината
6-6-6 моноблоксе състои от една станция с две гайки с постоянно въртене оборудвана с шест точки на работа, които да извършват операциите по изливането и изравняването на виното.

Въртящият се моноблок ATLAS е произведен за напълно автоматизирана работа и е лесно приспособим към което и да е производство изискване, като е предназначен за поставяне на компютъризирани производствени линии. Пропускателна способност е от 1,500 (6-6-6 моноблок) до 2,200 (6-9-9 моноблок) бутилки / час. Тази производителност зависи от типа на пенливо вино, което ще се работи.

Всички части, които са в директен контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304, одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост.


АТЛАС 6-9-9

Автоматичния моноблок ATLASе предназначен да извършва следните операции:


- Премахване или отстраняване на коронната капачка

- Добавка на течност (сироп)

- Изравняване с вино

 

Машина 6-9-9 моноблок се състои от три гайки с непрекъсната ротация, по една за всяка фаза на процеса:  за изливането гайка с 6 работни станции, за добавянето на течнист и за изравняване с вино, всяка от тях оборудвана с 9 работни станции.


Въртящият се моноблок ATLAS е произведен за напълно автоматизирана работа и е лесно приспособим към което и да е производство изискване, като е предназначен за поставяне на компютъризирани производствени линии. Пропускателна способност е от 1,500 (6-6-6 моноблок) до 2,200 (6-9-9 моноблок) бутилки / час. Тази производителност зависи от типа на пенливо вино, което ще се работи.

Всички части, които са в директен контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304, одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост.