DG 4/6

Машината за илизаване е предназначена да извършва операцията на изливане (или премахване на коронната капачка) чрез гайка, която е екипирана с 4 (модел DG4) или 6 (модел DG4) станции.

Бутилката без капачка бива затворена, за да се ограничи количеството на виното, което излиза от нея. Преди края на въртене на бутилката отново бива поставена във вертикално положение, така че да може да бъде поставена на транспортната лента. Машината за изливане(модел DG4 или DG6) е проектирана да бъде поставяна в компютъризирана производствена линия.

Всички части, които са в директен контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304, одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост. Пропускателна способност от 1,200 (модел DG4) до 2200 (модел DG6) бутилки / час, тази производителност зависи от типа на пенливо вино, което ще се работи.

Машината за илизаване е предназначена да извършва операцията на изливане (или премахване на коронната капачка) чрез гайка, която е екипирана с 4 (модел DG4) или 6 (модел DG4) станции.


Бутилката без капачка бива затворена, за да се ограничи количеството на виното, което излиза от нея. Преди края на въртене на бутилката отново бива поставена във вертикално положение, така че да може да бъде поставена на транспортната лента. Машината за изливане(модел DG4 или DG6) е проектирана да бъде поставяна в компютъризирана производствена линия.

Всички части, които са в директен контакт с продукта са от неръждаема стомана AISI 304, одобрени за използване в хранително-вкусовата промишленост. Пропускателна способност от 1,200 (модел DG4) до 2200 (модел DG6) бутилки / час, тази производителност зависи от типа на пенливо вино, което ще се работи.